Trivselsregler

Kjære foreldre, foresatte og gymnaster i Rena IL Turn

Vi i turngruppa ønsker å skape et godt miljø, trivsel og samarbeid, og har laget et lite informasjonsskriv om hva det vil si å være turner i Rena IL Turn og hva som forventes av deg som forelder.

Trivselsregler:

 • Utøverne må møte tidsnok til sitt parti.
 • Alle må ha på seg egnet treningstøy. Langt hår må settes opp i strikk. Barna bør ha på seg anti-sklisokker/turnsko eller være barbeint. Dette av sikkerhetsmessige grunner.
 • Alt av klokker og smykker må tas av.
 • Foresatte som er med på foreldre- og barnparti skal også ha på seg egnet treningstøy og ta av smykker og klokker.  
 • Det er ikke tillatt med tyggegummi eller mat inne i salen. Vi ønsker også at barna kun har med vann som drikke inn i salen.
 • Alle skal være stille når instruktørene snakker.
 • Mobiltelefoner skal være slått av til en hver tid når man er inne i salen.
 • Fottøy plasseres i skohyllene i gangen.
 • Foresatte følger barna inn til anviste garderober og inn i salen, og avtaler hvor man skal møtes når timen er ferdig.  
 • Gymlek 4-5 år er uten foreldre/foresatte etter den første treningstimen. Foreldre er velkommen til å sitte i garderoben eller på tribunen og vente.
 • Ikke la noen verdisaker ligge i garderoben.
 • Ingen andre barn skal være på gulvet enn de som følger det aktuelle partiet som går. Søsken/andre barn, bes å holde seg på tribunen eller i garderobene.  Dette for å få bedre oversikt over hvem som er med på hvert parti samt redusere støy og uro i timen.

Dersom foresatte ønsker å komme med tilbakemeldinger til instruktørene i form av ris eller ros, ser vi helst at dette er i konstruktive former og rettes til hovedansvarlig på de enkelte partiene, og ikke direkte til hjelpetrenerne.

 

Forventninger til foresatte

 • Engasjer deg og oppmuntre turneren i medgang og motgang - ikke gi kritikk.
 • Gi oppmuntring også til andre turnere, ikke bare egen datter/sønn.
 • Stimuler turneren til å delta - ikke press.
 • Hjelp turneren til å følge god folkeskikk og vise toleranse for ulikheter.
 • Vis respekt for arbeidet idrettslaget gjør ved å delta på så vel foreldremøter som praktiske oppgaver:
  • Rigging og rydding av utstyr
  • Delta på minst en dugnad under Birkebeinerarrangementene
  • Delta på dugnader i forbindelse med alle konkurranser og samlinger
  • Vasking av garderober og oppholdsrom(egne dugnadslister i hallen og på nett)
  • Bidra til kjøring på stevner og konkurranser
 • Møt opp på oppvisninger og arrangementer - turnerne ønsker det.
 • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn han/henne overfor barna dine
 • Ved uenighet snakk med den det gjelder, og vent til trening/oppvisning/konkurranse er ferdig og tunerne ikke er til stede.
  • Når du ikke frem med dine synspunkter, bruk trenerkontakten.
 • Hvert parti(så langt det er mulig) skal ha foreldrekontakter som skal være bindeleddet mellom styret, treneren og foreldrene.

 

 

 

 


Våre sponsorer

Eidsiva
Sh
Sport1
Hendriks
Logo Drakter Turn
Logo  MMB