Innkalling til årsmøte i Rena IL turn - tirsdag 19. april 2016 kl. 18:00 i Renabakken

Det avholdes årsmøte i turngruppa tirsdag 19. april 2016. Møtet holdes i Renabakkene. Det er mye som skjer i turngruppa om dagen, og vi går en spennende høst i møte. I oktober overtar vi ny turnhall, som gir oss mange nye muligheter. Hovedtreneren vår gjennom mange år, Annmarie LaPorta, flytter hjem til USA - og vi må ut å skaffe oss flere nye trenere. Håper derfor at flest mulig engasjerte turnforeldre møter opp.

Følgende saker skal behandles:

  1. Åpning med godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Behandle styrets årsberetning
  5. Regnskap 2015
  6. Budsjett 2016
  7. Innmeldte saker
  8. Valg

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være innsendt til styret innen torsdag 14. april 2016. Sakspapirer gjøres tilgjengelige senest 1 uke før årsmøtet.

Vel møtt!

Styret i Rena IL turn

Våre sponsorer

Eidsiva
Sh
Sport1
Hendriks
Logo Drakter Turn
Logo   MMB